THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG

24%

Bóng Led Tròn 40W

Giá cũ: 590.000 VNĐ
Giá: 450.000 VNĐ

24%

Đèn Led 40W

Giá cũ: 1.250.000 VNĐ
Giá: 950.000 VNĐ

24%

ĐÈN LED 100W

Giá cũ: 1.950.000 VNĐ
Giá: 1.490.000 VNĐ

23%

ĐÈN LED 60W

Giá cũ: 1.550.000 VNĐ
Giá: 1.200.000 VNĐ

19%

ĐÈN LED 200W

Giá cũ: 2.790.000 VNĐ
Giá: 2.250.000 VNĐ

ĐÈN LED 65W

Giá: Liên hệ

ĐÈN LED 300W

Giá: Liên hệ

Đối tác khách hàng

Go Top
product